Gerrie Stevenhagen


“Zonnestroom” 


  • Therapeutic Touch
  • Voetreflexologie
  • Reiki
  • Ontspanningsmassages
  • Cursussen


Therapeutic Touch 

Therapeutic Touch (TT) is ontwikkeld in de verpleegkunde en wordt gebruikt om mensen te helpen ontspannen en pijn, angst en onrust te verminderen. Dit gebeurt door het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen. Bij TT gaat men er namelijk van uit dat de mens behalve uit lichaam en geest, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. Door middel van specifieke handbewegingen en gerichte aandacht wordt de balans in het energieveld hersteld. Daarbij wordt tevens het zelfhelend vermogen van de patiënt gestimuleerd. 

Voetreflexologie 

Deze ruim 4000 jaar oude geneeswijze werd reeds toegepast in het oude China, in Egypte en bij indianen in Noord-en Zuid Amerika. Voetreflexologie is er op gericht de lichamelijke en geestelijke functies van de patiënt te beïnvloeden. Dit gebeurt door middel van een speciale massagetechniek op de voeten en voetzolen. Voetreflexologie is er namelijk op gebaseerd dat het lichaam gereflecteerd (gespiegeld) wordt op de voeten. Door het geven van impulsen op de voet gaat er een stimulerende werking naar het corresponderende deel van het lichaam. Hierdoor is de patiënt in staat zichzelf te helen of in een betere conditie te brengen. 

Reiki 

Reiki betekent universele levensenergie. Het is een eenvoudige Japanse behandelmethode met als doel het sturen van energie naar dié plekken in het lichaam waar een tekort aan energie is. Deze energie wordt door middel van de handen doorgegeven. Lichamelijke klachten kunnen in oorsprong ontstaan door blokkades in de energiestroom van het lichaam. Door middel van Reiki worden deze blokkades opgeheven en wordt het zelfhelend vermogen van de mens hersteld. Reiki is vooral een liefdevolle energie die ieder groeiproces ondersteunt. 

Ontspanningsmassage 

Soms is het goed om door middel van massage eerst lichamelijke verkrampingen op te heffen voorafgaande aan één van bovengenoemde behandelmethodes. 

Cursussen 

Zowel in voetreflexologie als in Reiki bestaat de mogelijkheid om een cursus bij mij te volgen. 

Iets over mezelf 

Mijn naam is Gerrie Stevenhagen. Als verpleegkundige was ik werkzaam in diverse velden van de gezondheidszorg. Als oncologieverpleegkundige betrokken bij de zorg voor mensen met kanker ben ik geïnteresseerd geraakt in aanvullende therapievormen naast de reguliere medische en verpleegkundige behandeling. Wat ik miste in die medisch gerichte benadering was aandacht voor de mens als geheel. Mijn doel is mensen te helpen zichzelf te helen. Hierbij moet ik opmerken dat niet bij iedereen altijd het gewenste resultaat bereikt kan worden. 

Procedure 

U kunt me bellen of mailen voor een kennismakingsgesprek. Als we beiden denken dat ik u kan helpen, bepalen we welke behandelvorm bij u past. Duur van de behandeling is ongeveer 1,5 uur. Na 5 sessies volgt evaluatie. Als u een ernstig chronische- of terminale ziekte heeft, behandel ik ook bij u thuis.  

Gerrie Stevenhagen
Donkereind 33, 3645 tc Vinkeveen
0297 261013/ 06 23574076
e-mail: gestevenhagen@zonnet.nl

Lid van: 

TTN (Therapeutic Touch Netwerk) 
BER (Bond van Europese Reflexologen)